28 april ‘Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk’

Veiligheid en gezondheid op het werk, staat u hier wel eens bij stil? Wat betekent dit in de huidige periode waarin we veel thuiswerken of wanneer we straks allemaal weer naar ons werk gaan? Een onveilige werkplek heeft grote gevolgen voor werknemers en een grote impact op een organisatie. Risico’s en oplossingen zijn altijd in beweging en daarom is het van belang dat u meebeweegt. Is de RI&E nog up-to-date, klopt het Plan van Aanpak nog, zijn de juiste thuiswerk en corona maatregelen getroffen?

28 april is uitgeroepen tot “Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk”. Deze dag staat in het teken van de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten en is dan ook de gelegenheid om iedereen te herinneren aan het belang van veiligheid en gezondheid op het werk.

Veilig en gezond aan het werk, dat raakt iedereen.

Kijk voor meer informatie op: