Ben jij je bewust van de risico’s op je werk?

De Week van de RI&E is een initiatief om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie.

Deze week hebben wij Keurslager Cor Klein te Stadskanaal ondersteund bij het actualiseren van de RI&E. De risico’s zijn in kaart gebracht en er is een plan van aanpak opgesteld met acties.

Maar zijn we dan klaar? Hebben we als ondernemer dan onze plicht gedaan?

Hier begint het pas! Je kan een goed geschreven RI&E met plan van aanpak hebben, maar als deze in de kast blijft liggen zijn de risico’s nog niet beheerst. Het begint bij risicobeheersing.

Naast het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak zijn we begonnen met bewustwording in de organisatie zelf. Iedereen heeft een verschillend beeld bij risico’s, hun oorzaken en gevolgen. En door hier intern uitgebreid bij stil te staan, is de basis al gelegd. Door het bewustzijn binnen de organisatie te vergroten, zal het stilstaan bij risico’s een natuurlijk proces worden.