Hoe werken de milieuregels onder de Omgevingswet?

Hoe werken de rijksregels straks in het nieuwe wetsstelsel? Wat kunnen lokale overheden zelf regelen? Lees het in de uitgebreide informatie over de milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet.

Een stappenschema laat de werking van de rijksregels voor milieu in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zien. Hierbij komen de melding, informatieplichten, afwijkmogelijkheden en de zorgplicht aan bod.

De informatie beschrijft ook de mogelijkheden om met decentrale regels lokale eisen aan milieubelastende activiteiten te stellen.

Een aparte pagina geeft kort de veranderingen van Activiteitenbesluit en ‘inrichting’ naar Bal en milieubelastende activiteit aan.(Bron: www.infomil.nl)