Geen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)? Dan direct een boete!

Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal arbeidsongevallen is toegenomen. Tweederde van deze ongevallen komen voor bij bedrijven met minder dan 10 medewerkers. Veel werkgevers van deze bedrijven zijn niet op de hoogte dat het wettelijk verplicht is om je risico’s te inventariseren of van de bewezen effectiviteit van een inventarisatie.

In een RI&E (risico-Inventarisatie en -Evaluatie) worden alle arbeidsrisico’s in kaart gebracht en kunnen deze gericht worden aangepakt om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te beperken. De inspectie SZW heeft aangekondigd dit jaar strenger te gaan controleren op naleving van de RI&E, het niet hebben ervan kan zelfs direct een boete opleveren.

Heeft u als werkgever nog niet alle risico’s geïnventariseerd of is de huidige RI&E niet meer actueel? Wij kunnen helpen de RI&E op orde te krijgen om te voldoen aan uw zorg- en RI&E verplichting. Voor meer informatie over de RI&E of ander veiligheid gerelateerde vragen neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s, https://aivn.nl/contact/

Het begint met de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever, ken de risico’s voor je personeel en neem de juiste maatregelen!