Is jouw organisatie klaar voor thuiswerken?

Thuiswerken is een groeiende trend, het lijkt de nieuwe norm te worden, maar het blijkt ook een hele uitdaging te zijn voor ondernemers. Hoe ga ik als werkgever het thuiswerk faciliteren zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen?

Laten we even stil staan bij het volgende:
Moet een werkgever ook een RI&E maken voor thuiswerken?
Het antwoord is ja. De RI&E wordt voor alle medewerkers gemaakt, hier horen medewerkers die thuis werken ook bij. De werkgever dient de risico’s in kaart te brengen die voor deze personen gelden, én uiteraard deze risico’s aanpakken.
Het is van belang om in de RI&E een aantal specifieke onderwerpen op te nemen die betrekking hebben op de werknemers die thuiswerken.


AIVN heeft een checklist ontwikkeld met als doel Arbo obstakels voor thuis te verminderen. Wilt u weten of u voldoende maatregelen heeft getroffen om de risico’s te verminderen? Wij helpen u graag een handje mee.