Lift gebruiken tijdens brand?

In de huidige samenleving kunnen we steeds langer zelfstandig blijven wonen. Deze groep is nog steeds groeiende.

Echter ondanks de grote mate van zelfstandigheid is gebleken dat een deel van deze groep verminderd zelfredzaam is bij een brand. Een percentage van deze groep (19%) kan een trap fysiek moeilijk nemen en is daardoor niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen zonder hulpmiddelen bijvoorbeeld een lift. Door het gebruik van de lift tijdens een ontruiming kan een gebouw sneller en veiliger ontruimd worden en mogelijke slachtoffers worden voorkomen.

Veel woon- en zorggebouwen zijn voorzien van een lift. We worden aangeleerd dat gebruik van een lift bij brand niet is toegestaan en daarnaast wordt deze vaak ook automatisch buiten werking gesteld door de brandmeldinstallatie bij een brandmelding. Maar zouden we de lift echt niet kunnen gebruiken in het geval van brand? Door een combinatie van technische, bouwkundige en organisatorische maatregelen is dit volgens ons wel mogelijk!

Graag kijken wij samen met uw organisatie, bij ontwikkeling van een gebouw maar ook in bestaande gebouwen, wat de mogelijkheden zijn van gebruik van de lift tijdens brand.