Eco Fuels Netherlands

In opdracht van Eco Fuels Netherlands B.V. hebben wij een HAZOP-studie mogen uitvoeren op de procesinstallaties en productiefases van het bedrijf. Eco Fuels Netherlands is producent van biodiesel. De productie hiervan omvat meerdere chemische processen waarbij o.a. ook gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Om de veiligheid van de hiervoor gebruikte installatie, de processen en het aanwezige personeel te waarborgen biedt een HAZOP-studie uitkomst.

De HAZOP-studie is een methode voor het identificeren van gevaren en ongewenste situaties met als doel het beheersbaar maken van risico’s.

Methodiek

Voorafgaand aan elke studie zijn alle processen ingedeeld in studiedelen, anders genoemd ‘nodes’, waarvan per node een procesbeschrijving is gemaakt. Samen met een multidisciplinair team bespreken we de procesvoering en zoeken met behulp van gidswoorden naar mogelijke gevaren en ongewenste situaties.

Hierna gaan we kijken naar mogelijke oorzaken en de negatieve gevolgen hiervan voor mens, milieu en financieel. Op deze manier worden risico’s inzichtelijk en worden aanbevelingen opgesteld om deze te minimaliseren. Denk hierbij aan doelgerichte procedures voor het werken met installaties, gevaarlijke stoffen of het plaatsen van extra beveiligingsmaatregelen.

Alle uitgevoerde studies, de mogelijke risico’s en aanbevelingen worden voor de opdrachtgever door AIVN vastgelegd in een werkboek.

Ervaringen

Ondanks dat betrokkenen deze sessies wel eens als lastig ervaren, het dwingt ze processen en installaties vanuit een ander oogpunt te bekijken, uiteindelijk zien ze het belang van de HAZOP studie in. Naast een betere inzichtelijkheid in de processen, procedures en installaties creëert het ook een grotere betrokkenheid.

Heeft u begeleiding en coaching nodig bij een HAZOP studie, dan helpen wij u graag verder!