De enthousiaste klant snel en vakkundig helpen
door oplossingsgericht te handelen

Anne-Marije Perdok

Parkhoven te Leeuwarden

In samenwerking met Pranger Rosier Installaties uit Dokkum hebben wij hydraulisch ontwerp vervaardigd voor de realisatie van een waterleiding sprinklerinstallatie in het nieuwbouwproject “Parkhoven” van zorgorganisatie Kwadrantgroep te Leeuwarden. Het nieuwbouwproject “Parkhoven” omvat 54 verpleeghuisplaatsen in de vorm van kleinschalige woonvormen voor zowel mensen met een dementie als met lichamelijke problematiek.

Nieuwbouw Parkhoven te Leeuwarden

De toepassing van een waterleiding sprinklerinstallatie is tot nu toe nog vrij uniek in Nederland. Het nieuwbouwproject wordt aanvullend op de minimaal vereiste brandveiligheidsniveau aanvullend voorzien van een waterleiding sprinklerinstallatie. Deze installatie is erop gericht om nog meer tijd te winnen in het geval van brand. Het creëren van extra tijd is bij een calamiteit in een zorgcentrum ontzettend belangrijk.

Naast een waterleiding sprinklerinstallatie is een woningsprinkler ook een brandbeveiligingsinstallatie die op de openbare waterleiding aangesloten zou kunnen worden. Indien u hierover meer informatie wilt kunt u hierover contact opnemen met één onze adviseurs.