‘Vooruitgang begint met het
stellen van de juiste vraag’

Actueel

Wij zijn op de hoogte van actuele wijzingen in de branche en de daarbij behorende wetgeving. Uiteraard houden wij ook u graag hiervan op de hoogte. U kunt ons altijd benaderen indien u vragen heeft over één van onderstaande nieuws items.

Geen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)? Dan direct een boete!

Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal arbeidsongevallen is toegenomen. Tweederde van deze ongevallen komen voor bij bedrijven met minder dan 10 medewerkers. Veel werkgevers van deze bedrijven zijn niet op de hoogte dat het wettelijk verplicht is om je risico’s te inventariseren of van de bewezen effectiviteit van een inventarisatie.

In een RI&E (risico-Inventarisatie en -Evaluatie) worden alle arbeidsrisico’s in kaart gebracht en kunnen deze gericht worden aangepakt om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te beperken. De inspectie SZW heeft aangekondigd dit jaar strenger te gaan controleren op naleving van de RI&E, het niet hebben ervan kan zelfs direct een boete opleveren.

Heeft u als werkgever nog niet alle risico’s geïnventariseerd of is de huidige RI&E niet meer actueel? Wij kunnen helpen de RI&E op orde te krijgen om te voldoen aan uw zorg- en RI&E verplichting. Voor meer informatie over de RI&E of ander veiligheid gerelateerde vragen neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s, https://aivn.nl/contact/

Het begint met de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever, ken de risico’s voor je personeel en neem de juiste maatregelen!

Lift gebruiken tijdens brand?

In de huidige samenleving kunnen we steeds langer zelfstandig blijven wonen. Deze groep is nog steeds groeiende. Echter ondanks de grote mate van zelfstandigheid is gebleken dat een deel van deze groep verminderd zelfredzaam is bij een brand. Een percentage van deze groep (19%) kan een trap fysiek moeilijk nemen en is daardoor niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen zonder hulpmiddelen bijvoorbeeld een lift. Door het gebruik van de lift tijdens een ontruiming kan een gebouw sneller en veiliger ontruimd worden en mogelijke slachtoffers worden voorkomen. Lees meer

Hoe werken de milieuregels onder de Omgevingswet?

Hoe werken de rijksregels straks in het nieuwe wetsstelsel? Wat kunnen lokale overheden zelf regelen? Lees het in de uitgebreide informatie over de milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet. Lees meer

Eco Fuels Netherlands

In opdracht van Eco Fuels Netherlands B.V. hebben wij een HAZOP-studie mogen uitvoeren op de procesinstallaties en productiefases van het bedrijf. Eco Fuels Netherlands is producent van biodiesel. De productie hiervan omvat meerdere chemische processen waarbij o.a. ook gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Om de veiligheid van de hiervoor gebruikte installatie, de processen en het aanwezige personeel te waarborgen biedt een HAZOP-studie uitkomst. De HAZOP-studie is een methode voor het identificeren van gevaren en ongewenste situaties met als doel het beheersbaar maken van risico's. Lees meer

Floriworld – Aalsmeer

In opdracht van KondorWessels Projecten uit Maarssen en in samenwerking met OZ Architecten uit Amsterdam hebben wij een brandveiligheidsadvies opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van het Floriworld in Aalsmeer. Floriworld dient als het experience center van de sierteeltsector en opent naar verwachting eind 2019 de deuren. In Floriworld willen de initiatiefnemers (afkomstig uit de sierteeltsector) jaarlijks enkele honderdduizenden bezoekers inspireren. In Floriworld laten zij zien wat bloemen en planten betekenen in het dagelijks leven en daarmee de wereldwijde vraag naar bloemen en planten stimuleren. Lees meer

Brandveilige opslag van lithium-ion accu’s

Nieuw onderzoek door FM Global leidt tot gestandaardiseerde brandbeveiligings-maatregelen voor de opslag van Lithium-ion accu’s. Deze maatregelen helpt bedrijven hun producten op een kosteneffectieve wijze te beschermen.

Lithium-ion accu’s, worden tegenwoordig steeds vaker toegepast in smartphones, elektrische fietsen en -auto’s en systemen voor energieopslag. Dit type accu’s kunnen door een productiefout, beschadiging, verhitting of kortsluiting eenvoudig ontbranden of zelfs exploderen. Dit risico wordt vergroot in opslagomgevingen waar honderdduizenden accu’s tegelijk kunnen worden opgeslagen. Dat is de reden waarom FM Global, één van ’s werelds grootste commerciële eigendom verzekeraars, nieuw onderzoek heeft uitgevoerd naar brandveiligheid van lithium-ion accu’s die zijn opgeslagen in magazijnen. Het onderzoek bestond onder meer uit een aantal grootschalige brandtesten op de FM Global Research Campus in de VS.