Een oplossing alleen is niet genoeg.
AIVN gaat verder

Chiel Duursema

Actueel

Wij zijn op de hoogte van actuele wijzingen in de branche en de daarbij behorende wetgeving.
Uiteraard houden wij u daar graag over op de hoogte. U kunt ons altijd benaderen indien u vragen heeft over één van onderstaande items.

Openstaande vacature – Office Manager

Wij zijn op zoek naar een ervaren Office Manager die het een uitdaging vindt om ervoor te zorgen dat wij onze hoge ambities kunnen realiseren. Als Office Manager ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze organisatie. Je ondersteunt het management op alle fronten, jij bent de duizendpoot die we niet kunnen missen. Je houdt je bezig met het opzetten en soepel laten verlopen van interne bedrijfsprocessen die onder andere te maken hebben met administratie, personeel en organisatie. Wij zijn werkzaam vanuit twee vestigingen, gevestigd in Borger en Hilversum. Beide vestigingen dienen als één bedrijf te fungeren en dit uit te stralen naar haar omgeving.

Wij zoeken een ervaren Office Manager die functioneert op minimaal HBO werk-/denkniveau en/of relevante opleiding/werkervaring. Voor meer informatie zie de functieomschrijving.

Geïnteresseerden worden verzocht om voor 1 april 2018 schriftelijk te reageren.


AIVN opent nieuwe vestiging in Hilversum

AIVN opent per 1 maart 2018 een tweede vestiging in het mooie en centraal gelegen Hilversum. Hierdoor wordt de fysieke afstand tot onze bestaande klanten en relaties en mogelijke nieuwe klanten in West- en Zuid-Nederland aanzienlijk kleiner. En kunnen wij nog beter op de wensen en behoeften van onze klanten aansluiten.

De nieuwe vestiging in Hilversum is gelegen aan de Mozartlaan 25 te Hilversum en wordt een volledig operationele vestiging. Het gebouw waarin de nieuwe vestiging is gelegen maakt onderdeel uit van Wisseloord Area en is gesitueerd in een prachtig bosrijke omgeving en gelegen nabij de fraaie villawijk ‘Trompberg’ in de directe nabijheid van het Mediapark. De nieuwe vestiging is met de auto eenvoudig te bereiken vanaf de Rijksweg A27 (Utrecht-Lelystad) en de Rijksweg A1 (Amsterdam-Amersfoort) afslag Mediapark. De nieuwe vestiging zal geleid worden door onze collega, dhr. ing. Chiel Duursema. Meer informatie volgt spoedig.


Uitbreiding team – even voorstellen…

Graag stellen wij aan u voor onze nieuwe collega; Arjan Zantinga. Arjan heeft ruim twintig jaar voor een grote installateur gewerkt en heeft hierbij veel kennis en ervaring opgedaan. Zo is hij o.a. in het bezit van het diploma Brandpreventiedeskundige en heeft de opleidingen Security & Techniek, de Haagse Methodiek, Projecteringdeskundige brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties en Installatiedeskundige brandmeldinstallaties gevolgd. Arjan volgt op dit moment de opleiding Sprinkler technicus.

Arjan zal binnen onze organisatie vooral bezig houden met de technische kant van ons werk. Arjan is bereikbaar via www.aivn.nl/contact, per mail: a.zantinga@aivn.nl en/of tel: 06-57942230.


Succesvolle workshop!

Recent hebben wij in samenwerking met VdS Inspecties gedurende twee dagen een workshop: Beoordeling UPD’s voor PGS-15 opslagvoorzieningen voor en met medewerkers van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Provincie Overijssel en IL&T mogen verzorgen.

Conform de PGS-15 dient een opslagvoorziening met beschermingsniveau 1 van een functionele en doelmatige brandbeveiligingsinstallatie te zijn voorzien. En deze installatie moet zijn ontworpen conform een goedgekeurd Uitgangspuntendocument (UPD). Hoe kom je tot een goedgekeurd UPD? Waar moet je allemaal rekening mee houden bij de beoordeling van een UPD? Vragen die allemaal in de workshop geïntegreerd zijn.

Door de opzet van de workshop konden de deelnemers veel van elkaar leren. Bent u ook geïnteresseerd in het volgen van deze workshop? Neem hiervoor dan contact op met onze collega, dhr. Jos Jalving. Bereikbaar via tel: +31 (0)599-235528 en/of per mail: j.jalving@aivn.nl


Race  Experiences op Zandvoort

Op woensdag 1 november hebben wij ons 10 jarige jubileum gevierd tijdens de Race Experiences op circuit Zandvoort. Gedurende dit dag vullend evenement hebben wij onder begeleiding van Bleekemolens Race Planet in allemaal verschillende raceauto’s op het schitterende circuit van Zandvoort mogen racen.


Succesvolle presentatie gehouden tijdens VPB-bijeenkomst

Op maandag 9 oktober 2017 heeft Chiel Duursema, in samenwerking met en bij Harwig Installatietechniek B.V. te Emmen, een presentatie mogen houden aan leden van de VPB vereniging Emmen. De VPB Emmen (Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen) is een professionele belangenbehartiger die zich inzet voor Duurzaam Veilige Bedrijventerreinen en werklocaties in de gemeente Emmen. De presentatie stond in het teken van gebouwveiligheid, brandveiligheid en de ontwikkeling binnen de wet- en regelgeving (inwerkingtreding van de Omgevingswet).

Wilt u ook meer informatie over bovengenoemde onderwerpen, of heeft u een andere vraag, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Invoering Omgevingswet uitgesteld

Door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is aangekondigd dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Ze heeft aangegeven de invoering van de wet definitief uit te stellen wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen. Ook gaf ze aan dat het uitstel  vooralsnog geen gevolgen heeft voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

Lokale overheden zeggen begrip te hebben voor het uitstel van de Omgevingswet. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet gaat samen met alle betrokken partijen, onverminderd door met de implementatie. De transitie is in volle gang, met het leren werken mét en volgens de wet. En met de ontwikkeling van het nieuwe digitale loket en alles wat daarbij hoort.


Het AIVN – Service abonnement

Heeft u regelmatig vraagstukken op het gebied van brandveiligheid? En wilt u van goed advies worden voorzien? Dan is het belangrijk om direct en zorgvuldig te handelen. Ons AIVN – Service abonnement biedt hierbij uitkomst.

Onze deskundige en ervaren brandveiligheidsadviseurs kunnen de rol van uw interne brandveiligheidsadviseur vervullen. Een deskundige en ervaren sparringpartner op het gebied van brandveiligheid in de breedste zin van het woord die u begeleidt bij de uitwerking van uw projecten.

Meer weten? Wij nodigen u uit om hiervoor contact met ons op te nemen voor meer informatie.


Nieuwe PGS15 in Activiteitenregeling en Mor

De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) gaat over gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN normen in de algemene regels.

Verder worden de volgende nieuwe of herziene PGS richtlijnen uit 2016 aangewezen als BBT document in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor):

  • PGS 15 over verpakte gevaarlijke stoffen
  • PGS 29 over bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
  • PGS 32 over explosieven voor civiel gebruik

Het ministerie streeft ernaar om de wijziging per 1 oktober 2017 in werking te laten treden.


Veroudering belangrijk thema bij BRZO-inspecties

In het komend jaar is de veroudering van (brandbeveiliging)installaties een belangrijk aandachtspunt bij de controle van BRZO bedrijven. Hierbij gaat het naast ouderdom van toegepaste systemen ook over de identificatie en beheersing van de aanwezige risico’s. Voor BRZO bedrijven is het noodzakelijk dat veroudering als risico in hun veiligheidsbeheersystemen herkenbaar is. Veroudering heeft een directe invloed op de werking van de (brandbeveiliging)installaties alsmede op vele verschillende VBS-elementen en dient daarom dan ook in verschillende procedures, beheersystemen en instructies als aandachtspunt terug te komen.

In de praktijk is vaak geen volledig zicht op de veroudering van (brandbeveiliging)installaties of is de levensduur niet geïdentificeerd. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de inventarisatie van deze risico’s? Dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met onze adviseur, dhr. ing. J.(Jos) Jalving.


Brandveilige opslag van lithium-ion accu’s

Nieuw onderzoek door FM Global leidt tot gestandaardiseerde brandbeveiligings-maatregelen voor de opslag van Lithium-ion accu’s. Deze maatregelen helpt bedrijven hun producten op een kosteneffectieve wijze te beschermen.

Lithium-ion accu’s, worden tegenwoordig steeds vaker toegepast in smartphones, elektrische fietsen en -auto’s en systemen voor energieopslag. Dit type accu’s kunnen door een productiefout, beschadiging, verhitting of kortsluiting eenvoudig ontbranden of zelfs exploderen. Dit risico wordt vergroot in opslagomgevingen waar honderdduizenden accu’s tegelijk kunnen worden opgeslagen. Dat is de reden waarom FM Global, één van ’s werelds grootste commerciële eigendom verzekeraars, nieuw onderzoek heeft uitgevoerd naar brandveiligheid van lithium-ion accu’s die zijn opgeslagen in magazijnen. Het onderzoek bestond onder meer uit een aantal grootschalige brandtesten op de FM Global Research Campus in de VS.

De belangrijkste bevindingen uit de tests zijn:

  • De normaal toegepaste kartonnen dozen en plastic scheidingen hebben de neiging om eerder in brand te raken dan de in karton verpakte Lithium-ion accu’s
  • Groot formaat Lithium-ion accu’s, zoals die worden gebruikt in elektrische auto’s, vormen over het algemeen een hoger risico dan klein-formaat accu’s (zoals gebruikt in smartphones en laptops). Groot formaat accu’s hebben de neiging om sneller te ontsteken bij een brand in het magazijn waar deze zijn opgeslagen.
  • Een goed ontworpen automatische sprinklerinstallatie met plafondsprinklers kan het vuur doeltreffend onderdrukken, of dit nu ontstoken is door een exploderende accu of een externe bron.

Een gedetailleerd verslag van de uitgevoerde testen, testdata en de aanbevelingen zijn online beschikbaar op www.fmglobal.com/researchreports. En een samenvatting is te vinden op www.nfpa.org/lithiumbatteryhazards.

De bevindingen n.a.v. de uitgevoerde tests zullen spoedig opgenomen worden in de FM Global Property Loss Prevention Data Sheets.

Voor meer informatie over dit onderwerp verzoeken wij u vrijblijvend contact op met onze adviseur, dhr. ing. G.(Gosse) Boon op te nemen.




Inventarisatie bestaande bouw

Op verzoek van onze klanten voeren wij geregeld inventarisaties uit waarbij bestaande objecten op het voldoen aan de wet- en regelgeving worden beoordeeld. Hierbij worden doormiddel van een inventarisatie op locatie de aanwezige Bouwkundige-, Installatietechnische- en Organisatorische (BIO) maatregelen/voorzieningen getoetst en beoordeeld aan het hand van het wettelijk beoordelingskader. De resultaten van een dergelijke inventarisatie worden overzichtelijk in een rapportage vastgelegd. Aan de hand van zo’n rapportage krijgt de klant een goed overzicht over de mogelijke afwijkingen en aanwezige risico’s.

Bent u ook geïnteresseerd in een inventarisatie, neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur, dhr. ing. C.R.(Chiel) Duursema.


Nieuwe PGS6 gepubliceerd

De PGS 6 ‘Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015’ is gepubliceerd. De handreiking is bedoeld om de regels toe te lichten, die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de Regeling risico’s zware ongevallen staan. De handreiking gaat in op bijvoorbeeld het veiligheidsrapport en het veiligheidsmanagementsysteem. In vergelijking met de oude versie bevat de nieuwe versie 6 nieuwe bijlagen. De nieuwe PGS6 kunt u via deze link downloaden.

Voor meer informatie en/of reactie kunt u contact opnemen met onze adviseur, dhr. ing. J.(Jos) Jalving.


PGS29:2016 gepubliceerd

Recent is de nieuwe PGS29:2016 – Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks, gepubliceerd. Deze richtlijn betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 29:2008. Aanleiding voor de publicatie uit 2008 was een grote brand eind 2005 op de Buncefield olieterminal in Engeland.
Bij de implementatie van PGS 29:2008 ontstonden echter in veel bestaande situaties onduidelijkheden. De richtlijn uit 2008 is daarom volledig opnieuw tegen het licht gehouden. Tevens zijn tussen partijen implementatietermijnen voor de bestaande installaties afgesproken. De nieuwe PGS29:2016 kunt u via deze link downloaden.

Van de bedrijven wordt een actieve implementatie van PGS 29:2016 verwacht. Wij kunnen u hierbij graag van dienst zijn. Voor meer informatie en/of reactie kunt u contact opnemen met onze adviseur, dhr. ing. J.(Jos) Jalving.


Kenniscentrum InfoMil

Een duidelijke en interessante uitleg over de systematiek van de milieuregelgeving: www.infomil.nl


Branden 2015 zorgen voor hoogste schadebedrag ooit

In 2015 hebben zich in Nederland 130 grote branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade € 1 mln of meer bedroeg. Op de 148 branden in 2013 na, waren er nooit zoveel miljoenenbranden. Dat concludeert het NIVRE. Wel zorgden de 130 branden voor het hoogste schadebedrag sinds de start van de registratie van deze branden in 1998: € 707,5 mln. Het oude, uit 2003 daterende record stond op € 636,8 mln euro.

Het Nederlands Instituut Van Register Experts meldt wel dat het bedrag sterk wordt beïnvloed door drie grote branden. “Twee megaschades van elk meer dan € 100 mln en één schade van tussen de € 60 en € 70 mln, zo blijkt uit de registratie van de miljoenenbranden.”

Schadelast
Bijna de helft van de 130 miljoenenbranden kent een schadebedrag tussen de € 1 en € 2 mln. “Verder beliep de schadelast bij 27 branden tussen de € 2 en € 3 mln, bij 15 grote branden tussen de € 3 en € 4 mln, bij negen branden tussen de € 4 en € 5 mln en bij vijf branden tussen de € 10 en € 20 mln. Van de resterende 13 miljoenenbranden kende er negen een schadebedrag tussen de € 5 en € 10 mln, één een schade tussen de € 30 en € 40 mln, één tussen de € 60 en € 70 mln en twee van boven de € 100 mln.”

Meeste branden in industriële sector
Twee van de drie grote branden deden zich voor in het zuiden en in midden des lands, op de voet gevolgd door het westen van Nederland. “Met zeven miljoenenbranden bleef het noorden van het land daarbij ver achter”, aldus het NIVRE. “De meeste grote branden (30) hebben zich in 2015 voorgedaan binnen de industriële sector, op ruime afstand gevolgd door bedrijven en groothandel (16), detailhandel en woningen (15), agrarisch (10) en horeca (8).”


Beoordeling van een Uitgangspuntendocument (UPD)

Vanuit onze jarenlange ervaring met het opstellen van Uitgangspuntendocumenten (UPD’s) in zowel Nederland als in het buitenland en onze ervaring met certificering van brandbeveiligingsinstallaties in zowel Nederland als in het buitenland worden wij geregeld door gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s gevraagd om de bij hun ingediende UPD’s inhoudelijk te beoordelen en hierover advies uit te brengen. Hieruit is ons gebleken dat er nog veel mis gaat bij het opstellen van UPD’s. Indien u graag geïnformeerd wilt worden over de mogelijke “valkuilen” in een te beoordelen UPD dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen. Graag informeren wij u over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Voor meer informatie en/of reactie kunt u contact opnemen met onze adviseur, dhr. ing. J.(Jos) Jalving.


Certificering op basis van norm-conformiteit

In de dagelijkse praktijk blijkt dat er nog steeds veel onduidelijkheid heerst over de mogelijke manieren van certificering van brandbeveiligingsinstallaties. Veelal wordt gedacht dat brandbeveiligingsinstallaties enkel en alleen op basis van het CCV-inspectieschema mogen worden gecertificeerd. Dit is echter onjuist! Wij zijn u hierbij graag van dienst. Voor meer informatie en/of reactie kunt u contact opnemen met onze adviseur, dhr. ing. J.(Jos) Jalving.