‘Vooruitgang begint met het
stellen van de juiste vraag’

Actueel

Wij zijn op de hoogte van actuele wijzingen in de branche en de daarbij behorende wetgeving. Uiteraard houden wij ook u graag hiervan op de hoogte. U kunt ons altijd benaderen indien u vragen heeft over één van onderstaande nieuws items.

Week van de RI&E – 20 t/m 24 juni 2022

De Week van de RI&E - opent je ogen. U doet toch ook mee? Ook wij hebben recent onze eigen RI&E door een onafhankelijke veiligheidsdeskundige laten toetsen. Daaruit kwam naar voren dat onze eigen RI&E volledig en met voldoende diepgang is uitgevoerd.

Wilt u ook u eigen risico's geïnventariseerd en geëvalueerd hebben, neem hiervoor dan vrijblijvend contact met ons op. Dan kunnen wij samen kijken hoe wij u ook kunnen helpen met het opstellen van een RI&E.

Het bestaan van de (wettelijk verplichte) RI&E is bij veel ondernemers onbekend, vooral kleine ondernemers hebben vaak geen RI&E. De RI&E is een belangrijk hulpmiddel om arbeidsrisico’s in kaart te brengen en op te lossen, wat een bijdrage levert aan gezond en veilig werken.

Wij zijn bereikbaar op +31(0)599-235528 en/of via info@aivn.nl

Vacature: adviseur brand-/milieu veiligheid

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste professional met affiniteit en interesse in brand- en milieu veiligheid. Als adviseur werk je samen met collega's aan de meest uiteenlopende projecten. Je hebt veel contact met klanten en betrokkenen. Gezamenlijk werk je aan het creëren van een veilige omgeving.

Als adviseur toets je plannen aan wet- en regelgeving, ontwerpnormen en voorschriften, voer je inspecties uit, werk je gelijkwaardigheidsvoorstellen op detail uit, begeleid je klanten bij de uitvoering van hun plannen, voer je brandveiligheidsberekeningen uit en overtuig je betrokkenen op basis van inhoudelijke argumentatie.

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren vragen wij een afgeronde relevante hbo-opleiding en enige werkervaring op het gebied van brand- en/of milieu veiligheid. Daarnaast herken je jezelf in de volgende competities:

  • Je bent op de hoogte van actuele wet- en regelgeving op het gebied van brand- en milieu veiligheid.
  • Je hebt affiniteit met veiligheid in en om gebouwen en binnen organisaties.
  • Je hebt affiniteit met techniek, productieprocessen en/of procesinstallaties.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kunt goed samenwerken.

Wij bieden jouw een inspirerende en dynamische werkomgeving, waarbij je samen met deskundige collega's werkt aan interessante projecten. Naast een uitdagende functie bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden en leuke extra's:

  • Marktconform salaris (afhankelijk van ervaring).
  • Minimaal 28 vakantiedagen en de mogelijkheid voor extra verlofdagen.
  • Flexibiliteit met betrekking tot het indelen van je eigen uren en mogelijkheid om (deels) vanuit huis te werken.
  • Een aanstelling voor een jaar en bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband.

Ben je geïnteresseerd in deze leuke vacature, stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar info@aivn.nl. Meer informatie over deze vacature kan je opvragen bij Jos Jalving, te bereiken via tel: 06-10171245 en/of per mail: j.jalving@aivn.nl.

Wij komen graag met jouw in contact!

Ben jij je bewust van de risico’s op je werk?

De Week van de RI&E is een initiatief om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie.

Deze week hebben wij Keurslager Cor Klein te Stadskanaal ondersteund bij het actualiseren van de RI&E. De risico’s zijn in kaart gebracht en er is een plan van aanpak opgesteld met acties.

Maar zijn we dan klaar? Hebben we als ondernemer dan onze plicht gedaan?

Hier begint het pas! Je kan een goed geschreven RI&E met plan van aanpak hebben, maar als deze in de kast blijft liggen zijn de risico’s nog niet beheerst. Het begint bij risicobeheersing.

Naast het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak zijn we begonnen met bewustwording in de organisatie zelf. Iedereen heeft een verschillend beeld bij risico’s, hun oorzaken en gevolgen. En door hier intern uitgebreid bij stil te staan, is de basis al gelegd. Door het bewustzijn binnen de organisatie te vergroten, zal het stilstaan bij risico’s een natuurlijk proces worden.

Is jouw organisatie klaar voor thuiswerken?

Thuiswerken is een groeiende trend, het lijkt de nieuwe norm te worden, maar het blijkt ook een hele uitdaging te zijn voor ondernemers. Hoe ga ik als werkgever het thuiswerk faciliteren zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen?

Laten we even stil staan bij het volgende:
Moet een werkgever ook een RI&E maken voor thuiswerken?
Het antwoord is ja. De RI&E wordt voor alle medewerkers gemaakt, hier horen medewerkers die thuis werken ook bij. De werkgever dient de risico’s in kaart te brengen die voor deze personen gelden, én uiteraard deze risico’s aanpakken.
Het is van belang om in de RI&E een aantal specifieke onderwerpen op te nemen die betrekking hebben op de werknemers die thuiswerken.


AIVN heeft een checklist ontwikkeld met als doel Arbo obstakels voor thuis te verminderen. Wilt u weten of u voldoende maatregelen heeft getroffen om de risico’s te verminderen? Wij helpen u graag een handje mee.

Hoe werken de milieuregels onder de Omgevingswet?

Hoe werken de rijksregels straks in het nieuwe wetsstelsel? Wat kunnen lokale overheden zelf regelen? Lees het in de uitgebreide informatie over de milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet. Lees meer

Verhuisbericht

Op 18 augustus 2021 zal ons kantoor in Borger verhuizen naar onze nieuwe locatie aan de Hoofdstraat 21 in Borger. Op onze nieuwe locatie zullen wij een nieuwe kantoorruimte aan de achterzijde van hotel Bieze / restaurant Vlint 21 in gebruik gaan nemen.

Ons nieuwe adres is:

AIVN B.V.
Hoofdstraat 21
9531 AA Borger

Onze bestaande telefoonnummers en overige gegevens blijven ongewijzigd. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Rookmelders redden levens

Per 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht in elke woning op elke etage, in de gang of de hal. De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook en niet door het vuur. Rook is gevaarlijk en kan dodelijk zijn als het in grote hoeveelheden wordt ingeademd.

Tijdens je slaap werkt je neus niet en dus ruik je niets. Alleen je gehoor werkt nog. Als er brand ontstaat wordt je dus niet wakker van de rooklucht. Wanneer de rook giftige gassen bevat, raak je vaak binnen enkele minuten in een diepe bewusteloosheid. Rookmelders zijn dus van levensbelang, ook wanneer je niet slaapt. Hoe sneller een brand ontdekt wordt, hoe meer tijd en kans je hebt om de woning te ontvluchten.

Daarbij is het wel van belang dat de rookmelders op de juiste plek hangen, goed onderhouden worden en een batterij hebben die 10 jaar meegaat.

Voor meer informatie en advies over het plaatsen van de rookmelders kijk dan eens op Rookmelders redden levens - Brandweer of ‘Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw’ | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

De RI&E als basis voor de BHV-invulling.

De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico’s geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van Bhv’ers vastgesteld. De bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen.

Bedrijfshulpverlening in een bedrijfsverzamelgebouw is een aandachtspunt die je met alle bedrijven onderling moet bespreken. Is jouw bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw? AIVN heeft een aantal tips hoe je de bedrijfshulpverlening in een bedrijfsverzamelgebouw organiseert.

* Maak onderling in het bedrijfsverzamelgebouw afspraken over BHV en leg dit vast in een samenwerkingsovereenkomst;

* Oefen gezamenlijk jaarlijks de ontruiming, we zorgen voor elkaars veiligheid;

* Stel een bedrijfsnoodplan op waarin de samenwerking is vastgelegd met daarin wie de BHV’ers zijn, wat te doen tijdens een ontruiming, etc.;

* Doe met regelmaat een gezamenlijk rondje door het bedrijfsverzamelgebouw om de risico’s in beeld te krijgen. Noteer de knelpunten en bespreek deze in een gezamenlijk overleg.

Medewerkers die ziek worden door hun werk is echt niet meer van deze tijd…

In de week van de RI&E is dit jaar het thema ‘De ondernemer centraal’. Veel bedrijven zijn op dit moment druk met aanpassingen in verband met de corona-maatregelen. Dit biedt een kans om ook andere aandachtspunten op het gebied van veilig en gezond werken direct in de RI&E mee te nemen.

Zie bijgevoegd filmpje: Hoe, wat en waarom van de RI&E https://vimeo.com/90000560

Hulp van de RI&EDe risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden.

Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus moeten worden opgenomen in de RI&E. Vervolgens maakt u een realistisch plan om die risico’s aan te pakken door preventieve maatregelen te nemen.

Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat aan de basis van een preventief beleid voor een gezonde en veilige werkplek.

Brandveilige opslag van lithium-ion accu’s

Nieuw onderzoek door FM Global leidt tot gestandaardiseerde brandbeveiligings-maatregelen voor de opslag van Lithium-ion accu’s. Deze maatregelen helpt bedrijven hun producten op een kosteneffectieve wijze te beschermen.

Lithium-ion accu’s, worden tegenwoordig steeds vaker toegepast in smartphones, elektrische fietsen en -auto’s en systemen voor energieopslag. Dit type accu’s kunnen door een productiefout, beschadiging, verhitting of kortsluiting eenvoudig ontbranden of zelfs exploderen. Dit risico wordt vergroot in opslagomgevingen waar honderdduizenden accu’s tegelijk kunnen worden opgeslagen. Dat is de reden waarom FM Global, één van ’s werelds grootste commerciële eigendom verzekeraars, nieuw onderzoek heeft uitgevoerd naar brandveiligheid van lithium-ion accu’s die zijn opgeslagen in magazijnen. Het onderzoek bestond onder meer uit een aantal grootschalige brandtesten op de FM Global Research Campus in de VS.