‘Vooruitgang begint met het
stellen van de juiste vraag’

Marieke Evelaar – Officemanager

Actueel

Wij zijn op de hoogte van actuele wijzingen in de branche en de daarbij behorende wetgeving. Uiteraard houden wij ook u graag hiervan op de hoogte. U kunt ons altijd benaderen indien u vragen heeft over één van onderstaande nieuws items.

Het ontbreken van een RI&E

Een RI&E - Risico Inventarisatie en Evaluatie is een verplicht middel om de veiligheid en gezondheid van de werkplek/werknemers te bevorderen. Elk bedrijf moet inventariseren hoe gevaarlijk of ongezond het werk kan zijn voor de medewerkers. De RI&E vormt de basis voor veilig en gezond werken. Echter er is gebleken dat 55% van de bedrijven in Nederland niet beschikken over een RI&E. Voor staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) is dat aantal te hoog.  Daarom gaan de boetes voor het niet hebben van een (up-to-date) RI&E inclusief een Plan van Aanpak dit voorjaar omhoog. Daarnaast wordt het niet kunnen aantonen van een RI&E inclusief een plan van aanpak direct beboetbaar. Met een waarschuwing of eis komt u er niet meer vanaf. Wat betekent dat nu voor u? Lees meer

Lift gebruiken tijdens brand?

In de huidige samenleving kunnen we steeds langer zelfstandig blijven wonen. Deze groep is nog steeds groeiende. Echter ondanks de grote mate van zelfstandigheid is gebleken dat een deel van deze groep verminderd zelfredzaam is bij een brand. Een percentage van deze groep (19%) kan een trap fysiek moeilijk nemen en is daardoor niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen zonder hulpmiddelen bijvoorbeeld een lift. Door het gebruik van de lift tijdens een ontruiming kan een gebouw sneller en veiliger ontruimd worden en mogelijke slachtoffers worden voorkomen. Lees meer

Hoe werken de milieuregels onder de Omgevingswet?

Hoe werken de rijksregels straks in het nieuwe wetsstelsel? Wat kunnen lokale overheden zelf regelen? Lees het in de uitgebreide informatie over de milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet. Lees meer

Eco Fuels Netherlands

In opdracht van Eco Fuels Netherlands B.V. hebben wij een HAZOP-studie mogen uitvoeren op de procesinstallaties en productiefases van het bedrijf. Eco Fuels Netherlands is producent van biodiesel. De productie hiervan omvat meerdere chemische processen waarbij o.a. ook gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Om de veiligheid van de hiervoor gebruikte installatie, de processen en het aanwezige personeel te waarborgen biedt een HAZOP-studie uitkomst. De HAZOP-studie is een methode voor het identificeren van gevaren en ongewenste situaties met als doel het beheersbaar maken van risico's. Lees meer

Floriworld – Aalsmeer

In opdracht van KondorWessels Projecten uit Maarssen en in samenwerking met OZ Architecten uit Amsterdam hebben wij een brandveiligheidsadvies opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van het Floriworld in Aalsmeer. Floriworld dient als het experience center van de sierteeltsector en opent naar verwachting eind 2019 de deuren. In Floriworld willen de initiatiefnemers (afkomstig uit de sierteeltsector) jaarlijks enkele honderdduizenden bezoekers inspireren. In Floriworld laten zij zien wat bloemen en planten betekenen in het dagelijks leven en daarmee de wereldwijde vraag naar bloemen en planten stimuleren. Lees meer

Brandveilige opslag van lithium-ion accu’s

Nieuw onderzoek door FM Global leidt tot gestandaardiseerde brandbeveiligings-maatregelen voor de opslag van Lithium-ion accu’s. Deze maatregelen helpt bedrijven hun producten op een kosteneffectieve wijze te beschermen.

Lithium-ion accu’s, worden tegenwoordig steeds vaker toegepast in smartphones, elektrische fietsen en -auto’s en systemen voor energieopslag. Dit type accu’s kunnen door een productiefout, beschadiging, verhitting of kortsluiting eenvoudig ontbranden of zelfs exploderen. Dit risico wordt vergroot in opslagomgevingen waar honderdduizenden accu’s tegelijk kunnen worden opgeslagen. Dat is de reden waarom FM Global, één van ’s werelds grootste commerciële eigendom verzekeraars, nieuw onderzoek heeft uitgevoerd naar brandveiligheid van lithium-ion accu’s die zijn opgeslagen in magazijnen. Het onderzoek bestond onder meer uit een aantal grootschalige brandtesten op de FM Global Research Campus in de VS.