Annegreeth Nijhof – Adviseur/projectleider

Diensten

Onze dienstverlening is gebaseerd op het realiseren van een veilige situatie in en om gebouwen. Zonder hierbij de financiƫle haalbaarheid uit het oog te verliezen. Of het nu gaat om nieuwbouw-, verbouw- of bestaande bouwprojecten, wij zijn op de hoogte van de cruciale aspecten op het gebied van beveiliging, brandveiligheid, externe veiligheid, milieu-veiligheid en arbeidsveiligheid die een rol spelen in het verkrijgen/onderhouden van (omgevings)vergunningen van het vastgoed van onze klanten.

Wij leveren geen producten maar stellen ons dienstbaar op naar de klant. Luisteren naar zijn wensen en behoeften en proberen daarin te ondersteunen/ adviseren. Hierin kunnen wij verschillende rollen op ons nemen die aansluiten bij de wensen van de klant. De kwaliteit van onze dienstverlening staat hoog in het vaandel. Wij zijn zeer gedreven in het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Arbeidsveiligheid

Bedrijfsnoodplan

Beveiligingsscan

Beveiligingsplan

Bestek/werkomschrijving

Begeleiding aanbesteding/uitvoering

Bouwtoezicht tijdens nieuw-/verbouw

Bouwplantoetsing

Budgetbegroting

Brandrisicoanalyse

Brandveilig gebruik

Brandveiligheidscontrole

Brandveiligheidsplan

Brandbeveiligingsinstallaties

Certificering van brandbeveiligingsinstallaties

Conformiteitsbeoordeling

Controle detailleringen nieuw- en verbouw volgens NEN

Controle ontwerp, (revisie)tekeningen, uitvoering en oplevering

Controle (voor)oplevering

Compliance management

Computersimulaties

Externe veiligheid & BRZO

Gebouwcertificering

Gevaarlijke (vloei)stoffen en processen

Gunningsadvies

Integrale brandveiligheid

Inbraakrisico-analyse

Inbraak- en omgevingsveiligheidsplannen

Inventarisatie bestaande bouw

Inspectie brandmeldinstallatie

Inspectie sprinklerinstallatie

Keurmerk veilig ondernemen

Milieuveiligheid

Milieu effectstudies

Mutatie-inspecties

Omgevingsvergunning

Ontwerp brandbeveiligingsinstallaties

Organisatie Bedrijfshulpverlening (BHV)

Periodieke inspecties instandhouding brandpreventieve voorzieningen

Plan van aanpak

Projectbegeleiding tijdens nieuw-/verbouw

Projectmanagement

Prijs en contractvorming

Rekenen aan brandveiligheid

Revisiebeoordeling (tekeningen, berekeningen)

Risicoanalyse bestaande bouw

Second-opinion

Vergunningenmanagement

Werkomschrijving